Foot Locker Cross Country West Regional
1999 Results
1999 Foot Locker CC West Region 8th grade boys
1999 Foot Locker CC West Region 8th grade girls
1999 Foot Locker CC West Region 7th grade boys
1999 Foot Locker CC West Region 7th grade girls
1999 Foot Locker CC West Region Coaches/Parents
1999 Foot Locker CC West Region Freshman girls
1999 Foot Locker CC West Region Freshman boys
1999 Foot Locker CC West Region Freshman boys
1999 Foot Locker CC West Region Sophmore girls
1999 Foot Locker CC West Region Sophmore girls
1999 Foot Locker CC West Region Sophmore boys
1999 Foot Locker CC West Region Sophmore boys
1999 Foot Locker CC West Region Sophmore boys
1999 Foot Locker CC West Region Junior girls
1999 Foot Locker CC West Region Junior girls
1999 Foot Locker CC West Region Junior boys
1999 Foot Locker CC West Region Junior boys
1999 Foot Locker CC West Region Junior boys
1999 Foot Locker CC West Region Senior girls
1999 Foot Locker CC West Region Senior girls
1999 Foot Locker CC West Region Senior boys
1999 Foot Locker CC West Region Senior boys
1999 Foot Locker CC West Region Senior boys
1999 Foot Locker CC West Region Seeded Girls
1999 Foot Locker CC West Region Seeded Boys